METRO
METRO

Techniques mixtes sur toile 162x114 cm. 2011

press to zoom
SHOUT
SHOUT

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
NAPA
NAPA

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
DARK SIDE
DARK SIDE

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
PAPILLON
PAPILLON

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
DREAM MACHINE
DREAM MACHINE

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
PYRO
PYRO

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
HAIR
HAIR

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
FLOWER
FLOWER

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2011

press to zoom
POIVRE ET SEL
POIVRE ET SEL

techniques mixtes sur toile 162 x 114 cm 2015

press to zoom